FUNDACJA PRZEMIENIENI IM ŚW ANDRZEJA BOBOLI

ul. Stanisława Trembeckiego 11c, 35-234 Rzeszów

KRS: 0000701802
NIP: 5170384870
REGON: 368660197

Bank BPS Oddział w Rzeszowie
Nr konta: 68 1930 1389 2700 0727 7803 0001